Alaselkäkipu

Tiede on viimeisen 20 vuoden aikana ottanut jättiläisen askelia kivun ymmärtämisessä ja nykyään tiedämmekin, ettei kipu ole niin mustavalkoinen asia, kuin aikaisemmin olemme sen ymmärtäneet olevan [1].

Biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät luovat yhdessä yksilön kipu kokemusta ja tänä päivänä osaammekin sanoa, että kipu ja fyysinen vamma eivät aina kulje käsi kädessä, eritoten kun puhumme kroonisesta kivusta [1]. Yleisesti kivusta kirjoitan laajemmin blogissani.


Epäspesifi alaselkäkipu


Epäspesifi alaselkäkipu on kipua, joka ei ole selitettävissä patologisin kudosmuutoksin (mm. murtumat, infektiot, kasvaimet, vakava osteoporoosi, erilaiset reumat, epämuodostumat tai hermojuurimuutoket). Epäspesifi alaselkäkipu on tyypeistä yleisin ja vastaakin jopa 95% kaikista alaselkäkivuista [2]. On hyvä tietää, että tämän tyyppinen alaselkäkipu ei ole vaarallista. Alaselkäkipua kokee n. 84% ihmisistä elämänsä aikana. Suurin osa kivuista helpottaa ensimmäisten viikkojen sisällä ja lopulta 90% menee itsestään ohi kolmen kuukauden aikana [3]

Fyysistä ärsykettä alaselässä voi olla luomassa muun muassa välilevy, fasettinivel tai pehmytkudos. Nämä ärsykkeet saattavat olla osana luomassa kipu kokemusta, mutta eivät ole välttämättömyys kivun syntyyn. Yhden ainoan rakenteen eritteleminen kivun aiheuttajana epäspesifisessä alaselkäkivussa on miltei mahdotonta ja tästä syystä käytetäänkin termiä epäspesifinen [2]. 


Yleisimpiä normaaleja alaselkäkivun oireita


Itsehoito

Mitä alaselkäkivulle voi tehdä itse? Liikunnan ollaan todettu olevan ehdoton numero yksi alaselkäkivun hoidossa [4]. Siispä kivun iskiessä on ensisijaisen tärkeää pysyä liikeessä. Liikuntamuodolla ei tutkimustiedon mukaan ole niin suurta väliä, kunhan ihminen vain liikkuu. Huonoin asia, jota alaselkäkivusta kärsivä voi tehdä on olla vuodelevossa. Jos liikkuminen on vaikeaa tai pelkäät sitä kivun tähden, varaa aika luokseni ja lähdetään yhdessä ratkomaan asiaa!

Minun vastaanotto

Vastaanotollani käymme lävitse tarkasti kaikki tekijät, jotka saattavat olla osana luomassa sinun kipu kokemustasi. Läpikotaisen haastattelun jälkeen seuraa fyysinen tutkimus, jonka jälkeen luomme hoitosuunnitelman. On ensisijaisen tärkeää, että hoitosuunnitelmassa huomioidaan niin biologiset, psykologiset, että sosiaaliset tekijät. Käytänössä tämä tarkoittaa, että keskitymme mahdollisesti ärtyneeseen kudokseen, mutta käymme lävitse myös mitä kipu tarkoittaa ja miten siihen kannattaa suhtautua, sekä millaisia muutoksia esimerkiksi arkirutiineihin voi tehdä. 

Hoitosuunnitelmaan sisältyy usein myös manuaalinen terapia, mutta tämä on vain yksi tekijä hoidon kokonaiskuvassa. Tärkein asia on pitää sinut liikkeessä ja pyrkiä itsenäiseen kivun hallintaan. Kun hoito keskittyy sinun tavoitteisiin ja liikkumiseen jää tarve passiiviselle hoidoille myös pienemmäksi. Luvassa on siis paljon keskustelua, sekä itsenäistä liikkumista pitkien ja kalliiden hoitosarjojen sijaan.

Laajempi kirjoitus alaselkäkivuista löytyy blogistani. 

Lue lisää alaselkäkivusta