Polvikipu


Tiede on viimeisen 20 vuoden aikana ottanut jättiläisen askelia kivun ymmärtämisessä ja nykyään tiedämmekin, ettei kipu ole niin mustavalkoinen asia, kuin aikaisemmin olemme sen ymmärtäneet olevan [1].

Biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät luovat yhdessä yksilön kipukokemusta ja tänä päivänä osaammekin sanoa, että kipu ja fyysinen vamma eivät aina kulje käsi kädessä, eritoten kun puhumme kroonisesta kivusta [1]. Yleisesti kivusta kirjoitan laajemmin blogissani.

Lue lisää kivusta

Polvikivut ovat yleinen vaiva jo nuoruudesta lähtien ja yleistyvät ikääntyessä [2]. Suurin osa polvivaivoista ei ole vakavia, vaikkakin niiden vaikutus elämänlaatuun voi olla paikoitellen todella negatiivinen [3]. 

Nuorilla yleisimmät polvivaivat ovat mm. Osgood schlatter, polvilumpion kondromalasia, venähdys peräiset vammat, sekä rasitusperäiset jännevaivat. Nämä jännevaivat pysyvät yleisinä myöhäisiin ikävuosiin saakka, jonka jälkeen nivelrikkoa alkaa esiintymään enemmän. 

Polvivaivojen hoito on viime vuosina siirtynyt enemmän ja enemmän konservatiiviseen suuntaan. Tämä tarkoittaa, että leikkaushoito on harvinaista sen riski-hyötysuhteen takia ja täten potilaat valitaan todella tarkasti. 


Jännevaivat polvessa

Jännevaivat polvessa kulkevat myös nimillä hyppääjän polvi tai juoksijan polvi. Näiden yleisin esiintyminen on kipu polvilumpion ylä- tai alapuolella, sekä lumpion ympärillä. Tämä ilmenee usein esim. portaita käveltäessä, kyykätessä, pyöräilessä tai juostessa [4]. Kuntoutus tähän vaivaan on nykytiedon mukaan 10-16 viikkoinen treeniohjelma [5,6]. Kuntoutus- tai treeniohjelma kuuluu tarvittaessa hoitosuunnitelmaani ilman lisäkuluja. 

Nivelrikko

Nivelrikon esiintyminen kasvaa yleisesti ottaen 50 ikävuoden jälkeen. Tämä esiintyy yleensä jäykkyytenä, sekä kipuna joka yltyy liikunnan myötä. Hoitosuositukset ympäri maailmaa alkavat olla  vahvasti leikkaushoitoa vastaan [7,8] ja samalla tukevat voimaharjoittelua[8].

Kierukkavammat

Kierukkavammat ovat yleisesti ottaen traumaperäisiä, tai rappeumasta johtuvia. Näiden hoito näyttää nykykirjallisuuden valossa olevan sama, kuin nivelrikon [8]. Poikkeustapauksia on yleisesti ottaen lukkoon jääneet nivelet. Nivelrikko ja kierukkavammoihin teemme yhdessä juuri sinulle sopivan kuntoutusohjelman. 


Polven naksuminen ja uskomukset

Polven naksuminen ja sen kanssa usein tunnettu jäykkyys ovat yleisiä tuntemuksia nuorista vanhuksiin. Naksuminen yhdistetään usein ajatukseen, että polvessa saattaa olla jotain vikaa esim. kulumaa. Polvien naksumista ja sen yhteyttä erilaisiin vammoihin on tutkittu ja on todettu, että jopa 99% terveistä polvista naksuu [9]. Polven naksumisella ei siis olla todettu olevan yhteyttä rakenteellisiin tai toiminallisiin ongelmiin, vaikka yksilö saattaa usein näin kokea [9,10]. Nivelrikon sekä polvien naksumisen ollaan näytetty johtavan liikkumattomuuteen [11,12,13], vaikka nivelrikon hoito perustuukin osittain liikuntaan ja naksumisella ei ole varsinaista merkitystä. 

Suurin ongelma polvien naksumisessa on luultavasti sen psykologiset vaikutukset, kun ihmiset ajattelevat sen kertovan ennenaikaisesta ikääntymisestä tai rappeumasta. Robertsonin ja kumppanien tutkimuksessa [11] ihmiset kertoivat häpeävänsä polvien naksumista ja osa oli jopa lopettanut harrastuksensa tämän häpeän takia. Samassa tutkimuksessa koehenkilöt kertoivat kuulleensa lausahduksia kuten ”mene näyttämään tuota lääkärille” tai ”mikä sinun polvea vaivaa”. Vastaavanlaiset leiskautukset voivat olla osana sosiaalista mekanismia ihmisen kipukokemuksen takana ja täten lisätä pelkokäyttäytymistä (liikkumattomuus tai liikkeen välttäminen) polven naksuessa [11,14].


Tiivistettynä


Treeniohjelma

Jokainen polvikivusta kärsivä saa polveensa hänelle sopivan treeniohjelman, joka kuuluu hoitojen hintaan. Treeniohjelmassa otamme huomioon sinun tavoitteesi sekä kykysi, jotta sinä saat treenistä parhaan hyödyn irti.